X Forum 2012 - konferencja Prezesa DIAK PDF Drukuj Email
poniedziałek, 26 listopada 2012 00:00


FORUM AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
24 LISTOPADA 2012
„Wy jesteście solą dla ziemi – Akcja Katolicka w służbie apostolskiej”
Z Ewangelii Św. Mateusza:
13 Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 14 Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. 15 Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. 16 Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. (Mt 5, 13-16)1
Dzisiejszy wykład otwierający Forum Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, stanowi skrótowe ujęcie przesłania, które musi zostać zmaterializowane w Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej na terenie naszej diecezji. Dlatego też apostolstwu realizowanemu przez wiernych świeckich, w ramach Akcji Katolickiej, przyjrzymy się przez pryzmat biblijnego zapisu: Wy jesteście solą dla ziemi (Mt 5, 13).
W związku z tym, że racja bytu Akcji Katolickiej wypływa z prawdy o Kościele, która urzeczywistnia się w ścisłej współpracy świeckich z hierarchią kościelną i zmierza w kierunku autentycznej realizacji apostolskiej misji Ludu Bożego2, dlatego też nie może w niniejszym wykładzie, zabraknąć odwołania się do licznych dokumentów kościelnych.
1 Cytaty za Biblią Tysiąclecia, wyd. 3.
2 Por. KK, 33; DA, 20; DM, 15.