Akcja Katolicka nie jest zwykłym stowarzyszeniem. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 listopada 2021 12:29

"Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.  Jako prezes POAK przy parafii św. Marii Magdaleny pragnę przybliżyć przybyłym do świątyni wiernym świeckim, czym jest Akcja Katolicka". Tak rozpoczęła przemówienie w kościele prezes POAK, Małgorzata Frańczak. Poniżej publikujemy całą treść przemówienia.

Akcja Katolicka nie jest zwykłym stowarzyszeniem.  Jest powołana do istnienia przez papieża Piusa XI.  W Polsce została powołana 90 lat temu przez kard. Augusta Hlonda. Niestety II wojna światowa i lata powojenne spowodowały zawieszenie działalności organizacji na okres ponad pięćdziesięciu lat.

 

Inspiratorem odrodzenia się Akcji Katolickiej w Polsce był św. Jan Paweł II.  W dniu 12 stycznia 1993 roku, Ojciec święty Jan Paweł II do polskich biskupów przybyłych do Rzymu, mówił o potrzebie nowej ewangelizacji i konieczności stworzenia apostolstwa świeckich. Papież wyznał, iż trzeba, aby Akcja Katolicka na nowo odżyła. Stwierdził, że zajmuje szczególne miejsce wśród licznych organizacji, stowarzyszeń i ruchów katolickich. Te słowa św. Jana Pawła II zrobiły swoistą karierę w naszym Kościele w Polsce. To było zapalenie zielonego światła dla Akcji Katolickiej. Głównym celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

24 listopada 1996 roku powstał w naszej parafii Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.  Dzisiaj obchodzimy srebrny jubileusz, 25 lecie działalności naszego Oddziału. Prezesami naszej Akcji Katolickiej byli: Jan Patocki 1996 – 1997, Maria Drabik 1997 – 2000, Zygfryd Zygoń 2000 – 2003, Maria Tersa Szczerkowska 2003 – 2013, a od 2013 r. ja natomiast pełnię obecnie funkcję Prezesa naszego Oddziału.

 

Pierwszym Asystentem Kościelnym został ówczesny proboszcz ks. Stanisław Kosowski, który funkcję pełnił do 2009 roku. Od 2009 r. Asystentem Kościelnym jest obecny proboszcz ks. Kan. Jan Skibiński. Jako asystent sumiennie realizuje cele Akcji Katolickiej poprzez pogłębianie życia religijnego i moralnego. Dba o właściwą formację członków. Ksiądz Jan Skibiński uczestniczy we wszystkich spotkaniach AK . Pogłębia naszą wiarę głosząc katechezy. Od początku swej posługi dużą rolę przywiązywał nie tylko do rozwoju życia duchowego, lecz również szeroko rozumianego życia kulturalnego.

 

Od 2010 r. razem z AK organizuje Festyny Parafialne, od 2012 roku organizuje Orszak Trzech Króli, a od 2017 roku Dzień Rodziny połączony z Dniem Dziecka. Jest współorganizatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej. Ponadto zagospodarował teren przy plebanii, gdzie powstała nieduża scena koncertowa, plac zabaw oraz kort tenisowy, który Akcja Katolicka wykorzystuje na imprezy o charakterze religijnym i kulturalnym. Ks. Jan Skibiński jest też otwarty na wszelkie inicjatywy, które mogą wzbogacić życie kulturalne mieszkańców.


 

Asystent naszego Oddziału to prawdziwy Przyjaciel Akcji Katolickiej. Dlatego Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej przyznał medal im. ks. bpa Teodora Kubiny. Medal ten przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla Akcji Katolickiej w Archidiecezji Częstochowskiej. Życzymy księdzu Janowi dalszych sukcesów w pracy na rzecz Akcji Katolickiej.

Małgorzata Frańczak, Prezes POAK Działoszyn