Medal PDF  Array Drukuj Array
środa, 08 grudnia 2010 11:42

MEDAL IM. KS. BPA TEODORA KUBINY


Medal nadawany jest przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla Akcji Katolickiej w Archidiecezji Częstochowskiej.


Po raz pierwszy został wręczony w czasie I Kongresu Akcji Katolickiej w 2004 r. Autorem medalu jest prof. Jerzy Sztuka.Medalami im. Biskupa Teodora Kubiny ,,Przyjacielowi Akcji Katolickiej’’ uhonorowani zostali:

2004 r.
- Ks. Arcybiskup Metropolita Częstochowski dr Stanisław NOWAK
- ks. Infułat dr Ireneusz Skubiś- pierwszy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, Redaktor Katolickiego Tygodnika NIEDZIELA
- Tadeusz Wrona - Prezydent Miasta Częstochowy
- Jerzy Krawczyk – pierwszy Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej

2005 r.
- Ks. prałat dr hab. Marian Duda – prekursor Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej
- Ks. prałat Jarosław Sroka - drugi Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej
- Zdzisław Całus - organizator wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej

2006 r.
- Józef Błyszczeć - darczyńca
- Jan Szyma - darczyńca

2007 r.
- Ks. prałat Gabriel Maciejewski - Asystent kościelny POAK przy p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Częstochowie,
- Halina Adamicka - działalność charytatywną w Archidiecezji Częstochowskiej
- Julian Kinkel - wspierający Fundusz Stypendialny Akcji Katolickiej dla zdolnej młodzieży gimnazjalnej,

2008 r.
- Ks. prałat dr Zdzisław Wójcik – Dyrektor Katolickiego Radia FIAT w Częstochowie - promocja Akcji Katolickiej,
- Ks. prałat Marian Stochniałek - duchowa i opieka i formacja Akcji Katolickiej Regionu Wieluńskiego- Asystent Kościelny POAK przy parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieluniu
- Ks. prałat Józef Franelak- Asystent kościelny POAK przy parafii p.w. św. Jakuba w Częstochowie – duchowa opieka i formacja członków POAK,

2009 r.
- Ks. prałat Jan Batorski Asystent kościelny POAK przy parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie - duchowa opieka i formacja członków POAK,

2010 r.
- dr Konrad Głębocki- propagator idei Akcji Katolickiej w Archidiecezji Częstochowskiej w Polsce i na świecie,
- POAK przy parafii św. Wojciecha w Częstochowie - dzieło charytatywne i ewangelizacyjne w Dekanacie św. Wojciecha BM w Częstochowie,
- Ewa Paluchowska - działalność oświatowo-wychowawcza w Regionie Zawierciańskim i działalność wydawniczą w Archidiecezji Częstochowskiej,

2014 r.
- dr Anna Kwiatkowska, b. Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej,
- Poseł Andrzej Jaworski, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji,

2015 r.
- Ks. Inf. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny Tygodnika Katolickiego "Niedziela",
- Tygodnik Katolicki "Niedziela" - Częstochowa,
- J. E. Ks. Arcybiskup Metropolita Częstochowski dr Wacław Depo

2016 r.
Maria Teresa Szczerkowska - wieloletnia prezes POAK przy par. Marii Magdaleny w Dziłoszynie,
- Małgorzata Frańczak - prezes POAK przy par. Marii Magdaleny w Dziłoszynie, wiceprezes DIAK,
- Ksiądz Kanonik Stanisław Kosowski, inicjator POAK w Działoszynie i wieloletni asystent POAK,
- Czcigodni Księża Seniorzy Archidiecezji Częstochowskiej - (Dom Księży Emerytów),

2017 r.
- Lidia Olszewska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej DIAK, prezes POAK, delegat do Rady Ruchów z ramienia AK,
- Ewa Walczyk -    propagatorka wolontariatu, aktywnie wspierająca działania charytatywne i apostolskie w parafii św. Józefa w Częstochowie.

2018 r.
- Ks. Jacek Michalewski, Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej,
- Ks. Alfred Piśniak, twórca i wieloletni asystent POAK w Wiewcu,
- Ks. Sławomir Bednarski, prezes fundacji "Servire homini", stały współpracownik DIAK,
- Ks. Radosław Rychlik, Koordynator Klubu Częstochowskiego Seniora, stały współpracownik DIAK,
- Janina Kawecka, prezes POAK św. Wojciecha, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej DIAK.
- Renata Olczyk, prezes fundacji "Czyn Katolicki", wiceprezes DIAK.

2019 r.
- Ks. prałat Stanisław Iłczyk, wieloletni dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, proboszcz parafii św. Wojciecha w Częstochowie, wieloletni asystent POAK
- Dr Artur Dąbrowski, dogmatyk, inicjator sympozjum "Dar bycia kobietą", redaktor cyklicznych audycji w Radio Jasna Góra, inicjator projektu "Senior w eterze", poświęconego osobom 60+, pomysłodawca Ogólnopolskiej Pielgrzymki Seniorów na Jasną Górę, rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce, redaktor naczelny kwartalnika „Senior w eterze”, nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, pierwszy świecki wizytator lekcji religii w archidiecezji częstochowskiej, nauczyciel dyplomowany Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, mąż, ojciec trójki dzieci, organizator Obrony Jasnej Góry przed działaniami i profanacją ze strony środowisk LGBT.


Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie