Akcja pyta-kandydat odpowiada-czyli pytania Prezesa DIAK do kandydatów na posłów i senatorów RP cz. 1 PDF Drukuj
poniedziałek, 12 października 2015 10:36

W ostatnim numerze "NIEDZIELI" (11.10.2015 - Nr 41), Honorowy Redaktor Naczelny ks. inf. Ireneusz Skubiś, odnosząc się do wyborów parlamentarnych, napisał: - "Stajemy dziś wobec wyborów do parlamentu. Niezbędne będzie wyłonić dobrych kandydatów". Mając na uwadze niniejszą podpowiedź, postanowiliśmy przybliżyć Państwu sylwetki kilku osób, które będą zabiegać o nasze głosy, w nadchodzących wyborach do Sejmu.

Wychodząc z przedstawionego w artykule przez Księdza Infułata założenia, streszczającego się w stwierdzeniu, że - "cnota jest często ukryta - "In medio stat virtus" - Cnota jest w środku".
W związku z tym, że -"Nie zawsze ci, którzy są pierwsi na listach wyborczych muszą budzić nasz zachwyt", postanowiliśmy przybliżyć szerszemu gremium, te osoby, które zajmują się w środku lub na końcu list wyborczych. W końcu, stara mądrościowa zasada: - "Bene distinguere" - Wybierać dobrze!", winna nareszcie "objawiać się w naszym narodzie, kształtowanym w ciągu wieków przez chrześcijaństwo".

Akcja Katolicka, żywi nadzieję, że krótkie wywiady z kandydatami do Sejmu, przyczynią się lepszego zaprezentowania sylwetek osób ubiegających się o mandat poselski. Zaznaczamy przy tym, że zamiarem naszego stowarzyszenia nie jest popieranie, czy promowanie któregokolwiek z kandydatów.

Prezes DIAK Archidiecezji Częstochowskiej
dr Artur Dąbrowski

Listę z wywiadami otwiera samorządowiec, radny miasta Częstochowy Pan Jerzy Nowakowski.
Zapraszam do lektury