Czytelnia
Wykład dr Artura Dąbrowskiego na Kongresie Katolików "Stop Ateizacji" PDF Drukuj Email
środa, 19 czerwca 2013 21:00
O G Ó L N O P O L S K I  K O N G R E S  K A T O L I K Ó W „S T O P  A T E I Z A C J I” Ateistyczna koncepcja człowieka dr Artur Dąbrowski Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochow ... Więcej…
 
Adwentowy Dzień Skupienia 2012 w Regionie Wieluńskim - wykład Prezesa DIAK PDF Drukuj Email
niedziela, 09 grudnia 2012 11:52
Adwentowy Dzień Skupienia 2012 w Regionie Wieluńskim - wykład Prezesa DIAKAkcja Katolicka albo jest miłością Boga, albo nie ma jej wcale [1]. Źródłem z którego czerpać będziemy pokarm duchowy dla naszej duszy podczas rozważań Adwentowego Dnia Skupienia, będą słowa wybitneg ... Więcej…
 
X Forum 2012 - konferencja Prezesa DIAK PDF Drukuj Email
poniedziałek, 26 listopada 2012 00:00
FORUM AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ24 LISTOPADA 2012„Wy jesteście solą dla ziemi – Akcja Katolicka w służbie apostolskiej”Z Ewangelii Św. Mateusza:13 Wy jesteście solą dla ziemi. Lec ... Więcej…