Zawierzeni Królowej Polski Drukuj
wtorek, 23 listopada 2021 11:11


Akt zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej podczas Eucharystii w Kaplicy Cudownego Obrazu.
Jasnogórska Królowo Polski, Bogarodzico, Dziewico, Matko Jezusa Chrystusa i Nasza Matko!
W duchu wiary i chrześcijańskiej miłości zawierzamy Ci dzieło Akcji Katolickiej w naszej Archidiecezji. Jesteśmy świadomi, jak wiele dobra dzieje się w Kościele i w naszej Ojczyźnie dzięki Twojemu wstawiennictwu, opiece oraz Matczynemu zatroskaniu.

Szczególnie tutaj, w duchowej stolicy Narodu, pogłębiamy naszą wiarę i odradzamy się moralnie. W imię tej odnowy pragniemy budować stowarzyszenie apostolskie świeckich, Akcję Katolicką.
Maryjo, zawierzamy Ci wszystkich powołanych do apostolstwa w Akcji Katolickiej: Asystentów Diecezjalnych i Parafialnych, członków i kandydatów. Powierzamy Ci wszystkie prace związane z tworzeniem Akcji Katolickiej:
-kształtowanie sumień
-formację duchowo-moralną i intelektualną
-budzenie odpowiedzialności za Kościół
-ożywianie ducha apostolskiego
-wychowywanie do aktywności społecznej inspirowanej Ewangelią
-kształtowanie świadomości kościelnej.
Spraw Matko
-aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej wzrastała chwała Boża na polskiej ziemi,
-aby zachowywano przykazania Boże i naukę Ewangelii Świętej;
-aby szanowano godność osoby ludzkiej i wypływające z niej prawa, a szczególnie podstawowe prawo do życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci;
-aby miłowano Kościół, Ojca Świętego i jego pasterzy;
-aby mocą wiary żywej pokonywano bierność i apatię w życiu społecznym;
-aby otrzymany dar wolności zaowocował prawdziwym umiłowaniem Ojczyzny.
Pomóż nam, Matko, tak pracować w Akcji Katolickiej, aby Chrystus stał się:
-dla niewidzących, światłem,
-dla grzeszącyc, nawróceniem,
-dla zagubionych, drogą,
-dla poszukujących, prawdą i życiem,
-dla dobrych, umocnieniem.
Niech to zawierzenie Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej Tobie Matko, pomoże nam odnajdywać mądrość i moc w wypełnianiu zadań, do których powołuje nas Chrystus w swoim świętym Kościele.

Amen